Federale regering verliest greep op energiemarkt

17/07/2008 - De koopkracht van de mensen komt nog meer onder druk. Want de federale regering lost door haar passieve houding haar greep op de belangrijkste energiespeler. Hallucinant, vindt Bruno Tobback dat.

Om de koopkracht van de gezinnen en de concurrentiekracht van onze industrie veilig te stellen, moet de Belgische overheid zeggenschap hebben over de belangrijkste energiespelers. Want zij bepalen de prijzen. Bij de huidige fusie tussen de energiereuzen Gaz de France en Suez moest België dan ook haar positie veilig stellen.

Toch raakte gisteren bekend dat de Belgische overheid bij de fusie wellicht geen ‘gouden aandeel' zou verwerven. Dit ‘gouden aandeel' zou de regering toelaten om de beslissingen van de energiespeler op de voet te volgen en de Belgische belangen veilig te stellen. "Het gevolg is dat de regering geen rechtstreeks toezicht meer zal hebben op de belangrijkste speler op onze energiemarkt", zegt sp.a-Kamerlid Bruno Tobback.

Het gouden aandeel was eerst toegezegd door Suez, Gaz de France en de Franse regering, maar door de te passieve houding van de regering-Leterme is er nu geen sprake meer van. België verliest haar voet tussen de deur in het prijsbeleid van de energiespeler. Het kabinet-Leterme is nog op zoek naar een tussenoplossing, maar Bruno Tobback is duidelijk: "Zodra de fusie van Gaz de France en Suez rond is, kunnen we het gouden aandeel op onze buik schrijven. Een tussenoplossing, zoals een overlegplatform, stelt niets voor".

 
Aanvullend pensioen voor iedereen is een noodzaak

03/07/2008 - Een vergrijzing die steeds duurder en een zilverfonds dat steeds leger dreigt te worden, nopen tot actie. Te beginnen met een aanvullend pensioen voor iedereen, zegt Bruno Tobback.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing maakte gisteren in haar jaarverslag bekend dat de vergrijzingskosten in België op korte termijn hoger zullen uitvallen dan vorig jaar gepland. Bovendien wijst de commissie er terecht op dat voor de aanvullende pensioenen (tweede pijler) een kloof ontstaat tussen de hogere en lagere inkomens. Hogere inkomens hebben meestal via hun bedrijf of via hun bedrijfssector een aanvullende regeling. Mensen met lagere inkomens hebben vaak geen regeling, terwijl net zij een aanvullend pensioen goed kunnen gebruiken. Gemiddeld heeft slechts één werknemer op de twee een tweedepijlerpensioen en de dekkingsgraad van die aanvullende regelingen stagneert sinds 2003.

Lees meer...
 
De uitverkoop van de eeuw
Wanneer Yves Leterme 's avonds na een dag vol kritiek en onbegrip van vriend en vijand woelend de slaap probeert te vatten moet tenminste één gedachte hem kunnen troosten: op Pol Van Den Driessche kan hij altijd rekenen. Met zijn bereidheid om alle escapades van zijn baas met een welwillend oog gade te slaan en hem daarna ondanks alles te blijven volgen is Van Den Driessche voor Yves Leterme even onmisbaar als Sancho Panza dat was voor Don Quichotte.

Terwijl Sancho bovendien al eens zijn twijfels durfde uiten over de bevliegingen van zijn baas, is Pol te allen tijde bereid om zich zélf in het strijdgewoel te gooien wanneer hij voelt dat het voor Yves een beetje zwaar begint te wegen. Zo is een verdwaalde sms (opvallend trouwens welk een grote rol die tegenwoordig spelen in de Belgische politiek) voor hem een ideale aanleiding om zich druk te maken over het feit dat de oppositie zich in het energiedossier ook tot de Premier richt en zich niet tevreden stelt met alleen maar inhakken op minister Magnette (DS 2 juni).

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 29 - 31 van 31
 Focus  

14/03/2012  - Bij zo'n drama past enkel stilte

rouwband sp.a.jpgHierbij wil ik mijn diepste medeleven betuigen aan de familieleden van de verongelukte leerkrachten, begeleiders en chauffeurs. Ook aan de ouders, familieleden en klasgenootjes van de verongelukte kinderen bij het tragische busongeval van 13 maart in Zwitserland, oprechte deelneming. 

"Mijn gedachten gaan uit naar de families, collega's en vrienden van de slachtoffers."

Hier kan je doorklikken naar het rouwregister van de school te Heverlee en klik hier voor het rouwregister van de school te Lommel.

Veel sterkte.

 

 
 
Home
Wie is ?
Parlementair werk
In de pers
Foto's
Links
Contact